Till innehåll på sidan

Våra förhållningssätt

Mod, tillit, handlingskraft och ansvar – det är SCB:s förhållningssätt som genomsyrar hela vårt arbete.

Mod att agera

Mod på SCB innebär att vi vågar pröva nya lösningar och arbetssätt och inte är rädda att begå misstag – vi vet att man misslyckas ibland på vägen mot den rätta lösningen och att våra kollegor och chefer står bakom och stöttar oss.

Tillit till varandras kompetens och goda vilja

I vardagens alla samarbeten är ömsesidig tillit en stor tillgång  att vi har förtroende för våra olika kompetenser, roller och funktioner. Våra olika bakgrunder och erfarenheter är det som bidrar till att SCB når sina mål. SCB:s ledarskap präglas av ett coachande förhållningssätt.

Handlingskraft att omsätta ord i arbete

Med handlingskraft menar vi den kraft som finns hos varje medarbetare att gå från ord till handling, att få saker gjorda. Med vårt kvalitetstänk i grunden känner vi oss trygga att prova nya lösningar, hellre än att stanna för länge i planeringsfasen. Konstruktiv kritik är ett naturligt inslag i vårt arbete och vi drar lärdom av återkopplingen.

Var och ens ansvar för att bidra till helheten

Vi förstår vilket ansvar vi har utifrån den uppgift vi tilldelats och den kompetens vi har. Det kan handla om att jag som individ ser till att följa överenskommelser och hålla deadlines, så att inte medarbetare längre fram i kedjan försätts i omöjliga situationer. Att vara ansvarstagande innebär också att inse att mitt ansvar inte stannar vid min roll eller min uppgift.