Till innehåll på sidan

Lagar som SCB följer

Det finns flera olika lagar som talar om
hur statistikmyndigheten SCB, ska göra
sina undersökningar.
Här kan du läsa om några av lagarna.

Lagen om den officiella statistiken 

I lagen finns bland annat regler som säger
att företag och kommuner måste lämna uppgifter
till olika myndigheter
så att de kan göra officiell statistik.
Officiell statistik är sådan statistik
som regeringen har sagt åt myndigheterna att göra.
Statistiken visar hur människorna har det i samhället.
I lagen finns regler om vad myndigheterna
måste tänka på när de gör officiell statistik.
Bland annat måste myndigheterna ta bort
uppgifter som har lämnats till statistik
när de inte längre behövs.
Det är alltid frivilligt för personer
att lämna uppgifter till statistik.

Offentlighets- och sekretesslagen

Lagen säger att alla har rätt
att se myndigheternas handlingar,
till exempel brev som har skickats
till eller från en myndighet.
Alla får också titta på andra handlingar
som finns hos myndigheterna.
Men det gäller inte alltid.
Om du skickar in en handling till SCB
med uppgifter som ska användas
för att göra statistik
så är uppgifterna hemliga hos SCB.
Man säger att handlingarna omfattas av sekretess.
Att dina uppgifter omfattas av sekretess hos SCB
betyder att de som arbetar på SCB
inte får visa dina uppgifter för någon annan
eller berätta om dina uppgifter för någon annan.
Ingen får veta vad du svarat eller sagt.

Läs mer

Sekretess

Startsida för lättläst