Till innehåll på sidan

Sekretess

Vem får läsa vad?

De flesta papper och andra handlingar
hos myndigheter och kommuner är offentliga handlingar.
Det betyder att alla människor har rätt att läsa dem.

En handling är oftast ett papper av något slag.
Det kan till exempel vara brev, protokoll eller beslut.
Men det kan också vara e-post, videofilmer eller kassettband.

Att alla får läsa offentliga handlingar
kallas offentlighetsprincipen.
Den är till för att alla i Sverige
ska kunna få veta vad politiker och tjänstemän gör
och hur de sköter sitt arbete.

En del handlingar får du inte läsa

De flesta handlingar är offentliga,
men inte alla.
En del handlingar är arbetsmaterial
som bara de anställda får läsa.
Andra handlingar är hemliga.
Det heter att de är sekretessbelagda.

Sekretessbelagda handlingar kan till exempel vara papper
där du kan se vad en människa som varit med
i en undersökning har svarat.
Sådana handlingar får bara de som arbetar
med undersökningen på statistikmyndigheten SCB, läsa.

SCB visar bara uppgifter
där man inte kan se vem som har svarat vad.
Det innebär att det inte finns några namn
på personer någonstans.

Alla som arbetar på SCB har tystnadsplikt.
Det betyder att de inte får berätta för någon annan
vad en person svarat.

Läs mer

Startsida för lättläst