Till innehåll på sidan

Vanliga frågor från personer

Här är några vanliga frågor
och svaret på de frågorna.
Om du ska vara med i en undersökning
och undrar över något
kan du titta om svaret finns här.

Jag är utländsk medborgare,
ska jag vara med?

Ja, undersökningen gäller alla vuxna personer
som bor i Sverige.
Det är mycket viktigt att alla svarar
så att SCB får veta hur alla grupper i samhället har det. 

Vad händer om jag inte kan svara på någon fråga?

Frågorna brukar inte vara svåra att svara på.
Om det är någon fråga som du inte förstår
eller om du inte vill svara på frågan
behöver du inte svara.

Jag är orolig för att andra människor
ska få veta hur jag lever och vad jag tycker.
Skyddar ni mina svar?

Ja, vi berättar inte för någon
vad du svarat.
Svaren syns bara som statistik,
det vill säga som siffror i tabeller och diagram.
Det går inte att se vad en speciell människa
har svarat.
Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt.
Det betyder att de inte får berätta
vad någon har svarat.

Kan ni ta bort mig från registret?

Nej, det kan vi inte.
Om vi tog bort personer skulle registret
inte fungera som det var tänkt.
Finns det luckor i registret,
för att vi tagit bort personer,
skulle vi inte kunna säga hur det är
för alla människor.
Politiker och andra som beslutar
vill ha bra och sann statistik
och därför har Riksdagen beslutat
att vi inte får ta bort någon i registret.

Läs mer

Startsida för lättläst