Till innehåll på sidan

Så ser webbplatsen ut

Statistikmyndigheten SCB:s, webbplats
har fem stora ingångar:
Hitta statistik, Våra tjänster, Dokumentation,
Lämna uppgifter och Om SCB.

Hitta statistik

Här hittar du allt om statistik;
statistikundersökningar, Statistikdatabasen,
historisk statistik, statistik för vissa områden
och mycket mer.
Här kan du också söka efter information
på webbplatsen och i Statistikdatabasen.

Våra tjänster

Den här ingången är till för den som till exempel vill
beställa en egen undersökning.
Här finns också hjälp att på olika sätt arbeta
vidare med statistiken.
Bibliotek, hjälp till forskare och stöd för lärare
hittar du också här.

Dokumentation

Här finns information om hur vi gör
våra undersökningar.
Det finns också information om vad 
våra register innehåller.

Lämna uppgifter

Det här är en ingång för dem som är med i en undersökning
och ska svara på frågor eller för den som vill veta
mer om SCB:s undersökningar.

Om SCB

Här finns information om myndigheten
och om Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Startsida för lättläst