Till innehåll på sidan

Sveriges officiella statistik

Officiell statistik är sådan statistik
som myndigheter tar fram för att regeringen behöver den.
28 olika statliga myndigheter har ansvar
för den officiella statistiken i Sverige.

Olika myndigheter har ansvar för olika typer av statistik.
Några exempel är att Socialstyrelsen ansvarar
för statistik om hälsa och sjukvård,
Brottsförebyggande rådet för statistik om brott
och Naturvårdsverket för statistik om miljö.

Många myndigheter arbetar med statistik

Statistikmyndigheten SCB, har ansvar
för samordna statistiken som tas fram
av de 28 myndigheterna.
Vi ska se till att statistiken är objektiv.
Det betyder att vi inte får tycka något
utan bara berätta hur det är.
Statistiken ska också vara lätt för alla att hitta.

All officiell statistik ska kallas Sveriges officiella statistik. 
Lagen säger att den officiella statistiken som handlar om personer
ska delas upp efter kön.
Det betyder att du kan se om det finns skillnader
mellan kvinnor och män.

Hitta statistik på www.scb.se

Varje myndighet visar sin egen statistik
på sin egen webbplats.
Från SCB:s webbplats kan du hitta all officiell statistik
på de olika webbplatserna via länkar.
Vi gör det enkelt att hitta den statistik
som du vill ha.

Läs mer

Startsida för lättläst