Till innehåll på sidan

SCB:s verksamhet

Statistik är en sorts matematik
där man samlar in fakta om olika saker.
Till exempel samlar vi på statistikmyndigheten SCB, in fakta
om hur många personer som är arbetslösa,
hur Sveriges ekonomi ser ut 
och vilka namn som är mest populära.

SCB gör undersökningar

Siffrorna samlas in
genom att människor får skriva ner svaren
på olika frågor i ett frågeformulär
som kommer hem i brevlådan.
Det kan också vara någon från SCB
som ringer hem och ställer frågor
eller kommer på besök och gör en intervju.
Svaren på frågorna visas ofta med siffror i tabeller eller diagram.

Statistik kan visa hur något var tidigare, är just nu
eller tala om vad som kan hända i framtiden.
Nästan all statistik från SCB är gratis.
Om du vill ha statistik som inte finns på webbplatsen
kan du beställa den.
Det kostar pengar.

Många använder statistik

Människor från olika slags yrken använder statistik.
Till exempel politiker, ekonomer och andra som fattar beslut.
Eller forskare som undersöker hur vi har det
och journalister som beskriver hur verkligheten ser ut.

Vi presenterar det vi kommer fram till
på vår webbplats, www.scb.se.
Vi gör också böcker och broschyrer,
skriver pressmeddelanden till tidningar, radio och teve
och tar fram statistik som kunder beställer.
SCB samarbetar med många andra länder i världen.

Läs mer

Startsida för lättläst