Till innehåll på sidan

BNP påverkas knappt av reviderad AKU

| Nyhet

Sveriges BNP har knappt påverkats av revideringen av Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Det visar Nationalräkenskapernas senaste beräkningar, som SCB publicerar i dag.

I samband med revideringen av AKU tidigare i höstas väcktes en del frågor om eventuell påverkan på Sveriges BNP.

Nu har den reviderade arbetsmarknadsstatistiken räknats in i nationalräkenskaperna – och svaret är att det knappt går att se någon påverkan på BNP.

– Den sammantagna effekten på BNP-tillväxten i årstakt är mycket liten, säger Helena Kaplan, chef för SCB:s enhet som beräknar BNP.

BNP-tillväxten det tredje och fjärde kvartalet 2018 samt det första kvartalet 2019 påverkas inte alls av AKU:s revideringar. För det andra kvartalet 2019 finns en liten effekt på -0,1 procentenhet – men det kvartalets siffror har även reviderats av andra skäl i enlighet med nationalräkenskapernas revideringspolicy.

Läs mer om revideringen av AKU

Läs mer om Nationalräkenskaperna

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

Helena Kaplan, enhetschef produkträkenskaper, SCB

Telefon
010-479 43 88
E-post
helena.kaplan@scb.se