Till innehåll på sidan

Liten uppgång för näringslivets försäljning i september

| Nyhet

Återhämtningen av näringslivets försäljning fortsatte i september. Försäljningen ökade med 1 procent jämfört med föregående månad, visar SCB:s preliminära försäljningsindikator. Kalenderkorrigerat och jämfört med september i fjol var försäljningen 5 procent lägre.

Med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi publicerar Statistikmyndigheten SCB preliminär försäljningsstatistik. Publiceringen sker utanför ordinarie produktion.

Försäljningen ökade med 1 procent under september 2020, säsongsrensat och jämfört med augsti samma år.

– Återhämtningen fortsätter, men i september var den lite långsammare än under de tre föregående  månaderna, säger Julia Hachichou nationalekonom på SCB.

I årstakt minskade försäljningen med 5 procent i löpande priser, kalenderkorrigerat.

Den okorrigerade utvecklingen i löpande priser var -2 procent i september, jämfört med motsvarande månad föregående år. Siffrorna visar att försäljningen i både varu- och tjänsteindustrin minskade i årstakt, men närmar sig nivåerna före coronakrisen.

Näringslivets försäljning under augusti har inte reviderats i säsongrensade tal. Den kalenderkorrigerade utvecklingen har reviderats till -6 procent (-5 procent tidigare).

Försäljning i löpande priser1 jämfört med samma period öregående år vägt med försäljning

Bransch

September 2020

(%)

Tredje kvartalet 2020

(%)

Vikt2

(%)

Varuindustrin

-2

-7

39,6

   Tillverkningsindustri

-4

-9

24,0

       Verkstadsindustrin

-10

-14

11,1

   Byggindustrin

3

-1

9,6

Tjänster

-3

-6

60,4

    Motorhandel

2

4

5,4

    Järnvägstransport

-38

-38

0,2

    Kollektivtrafik

-15

-13

0,8

    Taxi

-35

-31

0,2

    Flygbranschen

-81

-78

0,4

    Hotell

-51

-43

0,6

    Restaurang

-18

-16

1,3

    Resebyråer

-84

-86

0,9

    Kultur

-16

-21

0,8

Näringslivet3

-2

-6

100,0

1) Inte korrigerat för kalendereffekter 2) Branschens omsättning som andel av näringslivet 3) Näringslivet exklusive fastighetsverksamhet, finansiell verksamhet, utbildning och sjukvård

Försäljning i löpande priser1 jämfört med samma period föregående år vägt med branschernas förädlingsvärde

Bransch

September 2020

(%)

Tredje kvartalet 2020 (%)

Vikt2

(%)

Varuindustrin

-2

-5

38,3

Tjänster (inkl fastigheter)

-4

-5

61,7

Näringslivet (inkl fastigheter) 3

-3

-5

100,0

1) Inte korrigerat för kalendereffekter 2) Branschens omsättning som andel av näringslivet 3) Näringslivet exklusive finansiell verksamhet, utbildning och sjukvård.

Fakta: Preliminär försäljningsstatistik

Statistiken är framtagen för att ge en aktuell bild av det ekonomiska läget i näringslivet. Den bygger på momsuppgifter som för september kompletterats med data från produktionsvärdeindex (PVI).

För september är det en vägd svarsfrekvens på 68 procent, vilket är något högre än tidigare månader. Statistiken bedöms hålla hög kvalitet för summan av hela näringslivet och delaggregaten varuindustri och tjänster. För enskilda branscher är osäkerheten större men indikerar ändå en förväntad utveckling. Statistiken är inte fastprisberäknad och det var en arbetsdag mer i september 2020 jämfört med september 2019.

SCB publicerar den månatliga försäljningsindikatorn under hösten vid följande publiceringsdatum:

Referensmånad

Publicering

Oktober

2020-11-23

November

2020-12-22

December

2021-01-22

Länkar:

Tidsserier för försäljningsindikatorn (excelfil)

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Beräkningsrutiner för försäljningsindikatorn (pdf)

Fler artiklar om hur coronapandemin påverkar samhället

Kontakt

Julia Hachichou

Telefon
010-479 40 38
E-post
julia.hachichou@scb.se

Neda Shahbazi, statistiker

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se