Till innehåll på sidan

SCB har skrivit avtal om nya lokaler i Solna strand

| Pressmeddelande

SCB har skrivit avtal om nya lokaler i Solna strand. Garnisonen på Karlavägen i Stockholm har varit hemvist för SCB i Stockholm sedan början av 70-talet men nu går flyttlasset till Solna strand sommaren 2020 för all personal i Stockholm.

De nya lokalerna kommer att ge goda förutsättningar för en bra och trygg arbetsmiljö, miljömässig hållbarhet och god hushållning med statens finanser.

- Statliga myndigheter måste hushålla med samhällets resurser.  Minskade kostnader för hyror möjliggör satsningar på statistiken vilket kommer samhället till godo, säger Joakim Stymne, generaldirektör för SCB.

Fakta:

Statistikmyndigheten SCB:s främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Myndigheten är placerad i Örebro och Stockholm med totalt ca 1300 anställda, varav 100 fältintervjuare. På kontoret i Stockholm arbetar omkring 400 anställda.

För ytterligare information

Nizar Chakkour, pressansvarig

Telefon
010 479 44 44, 076-720 44 44
E-post
nizar.chakkour@scb.se