Till innehåll på sidan

SCB korrigerar statistik om arbetade timmar

| Nyhet

SCB har identifierat ett problem som påverkat skattningarna av antal arbetade timmar i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) under delar av 2020. Felet uppstod vid en uppdatering av ett it-system. Problemet är nu åtgärdat och statistiken korrigerad. Större delen av korrigeringarna ligger inom den statistiska felmarginalen.

Det som påverkats är skattningarna av antalet arbetade timmar för vissa individer som haft mer än ett arbete under perioden februari–juli 2020. Det har lett till att det totala antalet arbetade timmar underskattats i olika grad. För alla månader utom maj ligger underskattningen inom den statistiska felmarginalen. För maj månad hamnar den strax utanför marginalen.

Fakta: AKU

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en urvalsundersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Länkar:

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se