Till innehåll på sidan

SCB publicerar rapport om AKU

| Nyhet

På uppdrag av regeringen publicerar SCB i dag en rapport om huruvida höstens revideringar av Arbetskraftsundersökningarna (AKU) påverkat annan statistik.

I SCB:s regleringsbrev för 2020 gav regeringen myndigheten i uppdrag att redovisa vilka delar av den officiella statistiken som påverkas av bristerna i AKU. SCB fick även i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras för att säkerställa kvaliteten i AKU, samt att göra en bedömning av åtgärdernas effekter.

SCB har nu lämnat över rapporten till regeringen.

Den går att läsa här

Länkar

SCB:s regleringsbrev för 2020

Frågor och svar om AKU för november 2019

Nu publiceras reviderad AKU-statistik

Kontakt

Joakim Malmdin, kvalitetschef och rapportansvarig, SCB

Telefon
076-804 49 45
E-post
joakim.malmdin@scb.se

Susanne Daregård, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 82
E-post
susanne.daregard@scb.se