Till innehåll på sidan

Sekretess om friskolor utreds

| Nyhet

SCB får många frågor om varför friskolor omfattas av statistiksekretess. SCB utreder nu hur regelverket kan förändras och ett förslag lämnas till regeringen 4 september.

- Det finns förstås ett berättigat intresse i att jämföra skolor. Men uppgifter som samlats in för statistikändamål och som omfattas av absolut sekretess ska inte användas för det. Nu har vi fått ett regeringsuppdrag att föreslå en lösning på problemet, säger Joachim Angermund, chefsjurist på SCB.

När tillämpningen av statistiksekretessen granskades i fjol upptäckte SCB att friskolor behandlades på ett annat sätt än andra juridiska personer.

I december 2019 bedömde Kammarrätten i Göteborg att uppgifter hos SCB om fristående skolors genomströmning, betygssättning och sammansättning av elever omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen till skydd för den enskilde huvudmannen.

Den 18 juni gav regeringen SCB och Skolverket i uppdrag att redovisa vilka författningsändringar som behövs för att Skolverket ska kunna få tillgång till information och lösa sina uppgifter. Den 4 september 2020 ska förslagen lämnas till regeringen.

- SCB gör sitt yttersta för att hitta en konstruktiv lösning som innebär att det även fortsättningsvis är möjligt att jämföra skolor, säger Joachim Angermund.

Länkar

Regeringsuppdraget ”Uppdrag om möjligheter för skolmyndigheter, kommuner och skolhuvudmän att få tillgång till nödvändig information för sina verksamheter”

Kontakt

Joachim Angermund, chefsjurist, SCB

Telefon
010-479 42 27
E-post
joachim.angermund@scb.se

Susanne Daregård, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 82
E-post
susanne.daregard@scb.se