Till innehåll på sidan

Utbildningsprogram i jämställdhetsstatistik

SCB arrangerar ett utbildningsprogram för att stödja myndigheter och organisationer i Afrika, Asien och Mellanöstern att producera, analysera och sprida jämställdhetsstatistik.

Statistik som belyser könsskillnader möjliggör för beslutsfattare att ta välgrundade beslut som främjar jämställdhet. Samtidigt är det ett eftersatt område globalt. Genom SCB:s utbildningsprogram Gender Statistics bidrar SCB med sin expertis och mångåriga erfarenhet inom området till att öka kunskap och utveckla metoder för jämställdhetsstatistik internationellt.

Sista ansökningsdag är den 1 december 2017. SCB:s utbildningsprogram finansieras av Sida inom ramen för Sidas International Training Programmes. SCB har i programmet samlat de främsta experterna inom jämställdhet, både från den egna myndigheten samt från andra svenska myndigheter som Brå och internationella organisationer som FN.

Information om International Training Programme in Gender Statistics för potentiella deltagare på engelska 

Läs mer om SCB:s arbete inom jämställdhetsstatistik

Kontakt

Jessica Forsman

Telefon
010-479 47 01
E-post
jessica.forsman@scb.se

Nina Voxmark

Telefon
010-479 48 18
E-post
nina.voxmark@scb.se

Anna Gunterberg

Telefon
010-479 42 67
E-post
anna.gunterberg@scb.se