Till innehåll på sidan

Miljöarbete

SCB:s verksamhet påverkar miljön. Därför arbetar vi ständigt med vår miljöpåverkan och följer upp och för­bättrar vår verksamhet.

ISO 14001 logotypSedan december 2012 är SCB:s miljö­lednings­system certifierat enligt den inter­nationella miljö­led­nings­standarden ISO 14001. Certi­fier­ingen omfattar all verk­samhet. Undan­tagen är de delar av SCB:s internationella utvecklingsarbete som bedrivs på plats i mot­tagar­länd­erna och den intervju­verk­samhet som SCB:s fält­inter­vjuare bedriver från sina egna bostäder.

Vår miljöpåverkan

SCB ansvarar för och producerar officiell miljöstatistik och annan statistik som kan fungera som beslutsunderlag i miljöfrågor. Miljöstatistiken i sig har visat sig vara en positiv miljöaspekt.

För SCB är inköp och upphandling samt tjänsteresor de miljöaspekter som har störst negativ miljöpåverkan.

För att begränsa den negativa miljöpåverkan ska SCB systematiskt beakta miljöaspekter vid inköp och upphandling, samt vid tjänsteresor och möten. Alla anställda på SCB utbildas om miljöledningssystemet och har ett eget ansvar för att begränsa de negativa miljöaspekterna. Information om SCB:s miljöarbete publiceras löpande på myndighetens intranät.