There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Remisser och hemställningar Till innehåll på sidan

Remisser och hemställningar

Här hittar du remisser och hemställningar som SCB bidragit till.

Departementsremisser

I beredningen av regeringsärenden – vanligtvis om ändringar i lagar eller förordningar – ska nödvändiga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. Regeringen skickar ett förslag i form av ett betänkande eller en promemoria som en remiss till berörda myndigheter som svarar. Här listas SCB:s senaste svar på departementsremisser.

Myndighetsremisser

Myndigheter bereder förslag till ändringar i föreskrifter eller allmänna råd genom att inhämta upplysningar och yttranden från andra berörda myndigheter. Detta görs i form av en remiss till dessa myndigheter. Här listas SCB:s senaste svar på myndighetsremisser.

Hemställningar

En hemställan är ett förslag som en myndighet tar fram till regeringen. Vanligtvis handlar det om ändringar i lagar eller förordningar. Här listas SCB:s senaste hemställningar.