Till innehåll på sidan

Avvecklingen av SCB:s bibliotek

SCB:s bibliotek var en gång den huvudsakliga kanalen för att föra ut statistiken i samhället. Men i takt med att statistikanvändarna sökte sig till andra kanaler har biblioteket nu avvecklats.

År 2015 beslutade generaldirektören att SCB:s historiska samling av internationell officiell statistik skulle avyttras, och 2017 att biblioteket skulle avvecklas. Samlingarna förblev dock fortsatt tillgängliga för forskare och andra användare.

En historisk internationell samling

När Statistiska Centralbyrån grundades år 1858 togs föregångaren tabellkommissionens bibliotek och arkiv över. Det bestod bland annat av en samling utländsk officiell statistik.
Samlingen hade förvärvats av Statistiska Centralbyråns förste chef, medicinalrådet Fredrik Theodor Berg. Han hade fått i uppdrag att lära sig av andra länders statistikorganisationer, vilket han gjorde genom att resa och besöka dem.

Vid besöken tecknade Berg även bytesavtal som gick ut på att vi både delade med oss av, och fick ta emot, statistikpublikationer från andra statistikbyråer. Bytet av statistikpublikationer pågick i vissa fall i över hundra år. Det resulterade i att SCB:s bibliotek innehöll nästan helt fullständiga serier av internationell officiell statistik, främst från Europa, men också Nordamerika.

Framtiden för bibliotekets samlingar

I januari 2020 omfattade den internationella samlingen ungefär 2 000 hyllmeter. När biblioteket skulle avvecklas var det av stor vikt att samlingen skulle tas om hand och fortsatt förvaltas på andra platser.

I samband med att SCB flyttade till nya lokaler i Solna Strand, flyttades också cirka 1 000 hyllmeter av de mest prioriterade delarna av samlingen till Uppsala Universitetsbibliotek. Andra delar av samlingen gick till Nordiska Afrikainstitutet, Kungliga biblioteket, Sveriges Depåbibliotek, KI Hagströmerbiblioteket, med flera.

Kontakt

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30
E-post
information@scb.se