Till innehåll på sidan

Varumärkesplattform

Syftet med varumärkesplattformen är att se till att vi som arbetar på SCB har en gemensam uppfattning av vad vi vill att varumärket ska stå för – och hur vi agerar för att nå dit.

Idag är kännedomen om, och förtroendet för, SCB hög bland allmänheten, men kunskapen om vad vi gör låg. Många har en otydlig uppfattning om SCB.

Hisspresentation

En hisspresentation, eller hisspitch som det ibland kallas, är en kort beskrivning av ett företag eller en organisation. Presentationen kallas så för att den ska gå att dra på vägen mellan receptionen och mötesrummet – det vill säga i hissen.

Om SCB

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Vi gör det på uppdrag av regeringen, myndigheter, forskare och näringsliv. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut.

Om du vill säga något om hur många vi är och var vi finns

Vi är 1 100 medarbetare som utvecklar, framställer och sprider statistik. Vi finns i Stockholm och Örebro där gd och myndighetsledningen också finns.

Om du vill berätta mer konkret vad vi gör

Det är vi som beräknar befolkningstillväxten och BNP. Vi gör även undersökningar om hur unga har det i Sverige, vilka löner olika yrken har och vilka namn som är vanligast för att nämna något av allt det vi gör.

Om du vill sätta oss i ett sammanhang

I Sverige finns det 29 statistikansvariga myndigheter och det är vi som ansvarar för samordningen av Sveriges officiella statistik.

Om du vill berätta något som förklarar varför man inte ska ta statistik för given

SCB är en viktig del av det svenska demokratibiståndet. På uppdrag av Sida deltar våra medarbetare i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen.

Varumärkespositionering

Genom att formulera SCB:s så kallade positionering tydliggör vi varför SCB finns, vad vi gör och hur vi gör det. Vi sätter ut vår position på den karta där vi arbetar, alltså var vi står i relation till andra aktörer på marknaden.

SCB:s positionering

Demokratin är beroende av statistik som möjliggör faktabaserade beslut, forskning och debatt. I en tid när stora mängder information allt snabbare delas och sprids, tar SCB en allt viktigare roll i samhällets utveckling, både nationellt och internationellt.

SCB ger tillgång till fakta, viktig för offentlig verksamhet och företag för att fatta beslut och för människors möjlighet att kritiskt granska det offentliga samtalet.

Data samlas in och fakta tas ut – bearbetad, analyserad och paketerad för samhället att använda. Som faktabank och myndighet är vi helt oberoende och har lagstadgade krav på öppenhet och kvalitet.

Personlighet och ton

Vi ska ge en konsekvent och tydlig bild av vårt varumärke via alla våra kontaktytor och vid alla tillfällen. Logotyp, tryckt material, sociala medier, berättelser, produkter och tjänster, medarbetare, attityd, nätverk. Allt har betydelse. SCB:s viktigaste ambassadörer för varumärket är alla medarbetare. Varje enskild person bidrar till att antingen stärka eller urholka SCB:s varumärke.

Ibland säger man att ett varumärke har en personlighet. Det handlar om vilken ton vi använder i texter, bilder, färg och form men också om förhållningsätt. Våra interna förhållningssätt mod, ansvar, tillit och handlingskraft, ligger till grund för SCB:s personlighet och ton.

Vi ska vara trovärdiga med förmåga och engagemang att intressera människor att vilja bidra, använda fakta och vilja veta mer.

SCB är en utåtriktad expertpersonlighet som

  • brinner för sin uppgift
  • ingjuter stort förtroende
  • är samtida i sitt uttryck
  • deltar i det offentliga samtalet
  • är smidig och enkel att ha kontakt med.

Namnstrategi

SCB är vårt varumärkesnamn och vår logotyp innehåller endast SCB.

Skriv och säg ”statistikmyndigheten SCB”. Statistiska centralbyrån använder vi när det behöver vara tydligt, men i övrigt gäller förkortningen SCB.

I allt engelskt material, både det som skrivs och sägs, heter vi Statistics Sweden. Benämningen SCB används inte i engelskt material förutom i loggan.