Till innehåll på sidan

Förändringar i Undersökningarna av levnadsförhållanden 2006–2008 – En studie av jämförbarheten över tid för välfärdsindikatorerna

PDF:
Hela publikationen (1569kb)
Serie:
BE96 - Bakgrundsfakta. Befolknings- och välfärdsstatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2010-be96br1004_pdf
ISSN:
1654-4331 (Online); 1650-4917 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2010-10-01
Förfrågningar:

Philip Andö

010-479 44 23

philip.ando@scb.se

Anna Nyman

010-479 45 94

anna.nyman@scb.se