Till innehåll på sidan

Alternativa datainsamlingsmetoder i ULF, fas 2 – En jämförelse mellan två olika datainsamlingsmetoder

PDF:
Hela publikationen (3112kb)
Serie:
BE96 - Bakgrundsfakta. Befolknings- och välfärdsstatistik
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2010-be96br1001_pdf
ISSN:
1654-4331 (Online); 1650-4917 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2010-01-18
Förfrågningar:

Martin Axelson

010-479 61 18

martin.axelson@scb.se

Michael Carlson

010-479 43 36

michael.carlson@scb.se