Till innehåll på sidan

Sysselsättning i jordbruket 2010

Serie:
JO30 - Sysselsättning i jordbruket
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2011-jo30sm1101_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2011-06-16
Förfrågningar:

Linnea Wahlgren

036-15 50 00

linnea.wahlgren@jordbruksverket.se