Till innehåll på sidan

Tema: Sysselsättningen 2030 – kan dagens försörjningsbörda bibehållas?

Omslag

PDF:
Hela publikationen (1020kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2012-a40br1204_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2012-06-27
Förfrågningar:

Eric Hellsing

010-479 43 16

eric.hellsing@scb.se

Anna Wilén

010-479 40 79

anna.s.wilen@scb.se