Till innehåll på sidan

Folkvaldas villkor i kommunfullmäktige – en studie om representativitet, avhopp och synen på uppdraget

Omslag

SCB har på uppdrag av regeringen genomfört en särskild studie av de förtroendevalda. Rapporten innehåller analyser av folkvaldas sociala representativitet, förtroendeuppdragens fördelning, avhopp under mandatperiod samt folkvaldas upplevelse av tiden i kommunfullmäktige.
PDF:
Hela publikationen (7657kb)
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-me09br1301_pdf
ISBN:
978-91-618-1585-2
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2013-02-19
Förfrågningar:

Mikaela Järnbert

010-479 42 43

mikaela.jarnbert@scb.se