Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden. Nybörjare på universitet/högskola 2005/06

Omslag

Enkätundersökningen Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06 genomfördes under 2013 och vände sig till ett urval av nybörjare på högskola/universitet läsåret 2005/06, vilka hade minst 150 avklarade högskolepoäng. Undersökningen inkluderade både individer som tagit ut examen och de som inte gjort det, men som ändå läst alla – eller i stort sett alla – högskolepoäng som krävs för att ta ut en examen. Syftet var att beskriva situationen för tidigare högskole- och universitetsstuderande och då med fokus på att jämföra examinerade med ej examinerade.

Resultaten visar exempelvis på att individer med yrkesexamen i högre grad har ett arbete som är helt eller till största del inom det område utbildningen var inriktad mot jämfört med de som läst yrkesprogram, men inte tagit ut examen och de som läst generellt/ konstnärligt program och/eller fristående kurser. Det går även att se att ej examinerade i större utsträckning än examinerade har ett arbete där inte högskoleutbildning behövs samt att en större andel av de som läst generellt/konstnärligt program och/eller fristående kurser har varit arbetslösa än av de som läst yrkesprogram.
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-a40br1303_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2013-11-25
Förfrågningar:

Anna Andersson

010-479 62 52

anna.andersson@scb.se