Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden. Gymnasieavgångna 2010/11 och 2012/13

Omslag

I serien Temarapporter presenteras resultat från olika ämnesområden inom befolknings- och välfärdsstatistiken. Den här temarapporten innehåller ett axplock av resultat från enkätundersökningen Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan, som genom förts under 2014.

Till rapporten har även tagits fram en bortfallsanalys som finns tillgänglig på länken nedan.
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-a40br1407_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-11-17
Förfrågningar:

Sinisa Sauli

010-479 62 15

sinisa.sauli@scb.se

Therese Garp

010-479 66 21

therese.garp@scb.se