Till innehåll på sidan

Statistik över industrins energianvändning av arbetsmaskiner – en modellansats

Omslag

Allt fler företag i Sverige väljer att inte svara på statistiska undersökningar vilket leder till att underlagen för att ta fram väl underbyggda statistiska resultat minskar.

I det här projektet har Statistiska centralbyrån och Kungliga Tekniska Högskolan utvecklat en modell över hur statistik skulle kunna produceras som riktar in sig på arbetsmaskinernas energianvändning inom gruv- och mineralutvinning samt tillverkningsindustrin. Modellen är baserad på statistik och information som redan är befintlig. Projektet är ett uppdrag från Energimyndigheten, som är statistikansvarig myndighet för ämnesområdet energi.
PDF:
Hela publikationen (1685kb)
Serie:
ENFT - Övrig publicering under ämnesområde Energi
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-enft1302_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2013-12-20
Förfrågningar:

Nancy Steinbach

010-479 40 97

nancy.steinbach@scb.se