Till innehåll på sidan

Trädgårdsundersökningen 2013. Kvantiteter och värden avseende 2013 års produktion

Serie:
JO28 - Trädgårdsundersökningen
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-jo28sm1401_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-04-22
Förfrågningar:

Jörgen Persson

036-15 59 43

jorgen.persson@jordbruksverket.se