Till innehåll på sidan

Etablering på arbetsmarknaden. Gymnasieavgångna 2008/09

Omslag

PDF:
Hela publikationen (1235kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-a40br1501_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-01-28
Förfrågningar:

Tomas Westling

010-479 61 78

tomas.westling@scb.se