Till innehåll på sidan

SCB:s modell för befolkningsprognoser

Omslag

En dokumentation
Serie:
BE52 - Bakgrundsmaterial om demografi, barn och familj
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2005-be52op0501_pdf
ISSN:
1104-4047 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2005-04-22
Förfrågningar:

Avdelningen för befolkning och välfärd, Prognosinstitutet

010-479 40 00

demografi@scb.se