Till innehåll på sidan

Befolkningsutvecklingen i kommungrupper och påverkan på fruktsamheten

Omslag

Serie:
BE52 - Bakgrundsmaterial om demografi, barn och familj
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2006-be52op0601_pdf
ISBN:
978-91-618-1315-5
ISSN:
1104-4047 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2006-03-10
Förfrågningar:

Avdelningen för befolkning och välfärd, Prognosinstitutet

010-479 40 00

demografi@scb.se