Till innehåll på sidan

Integration – med fokus på 15 stadsdelar

Omslag

I denna rapport beskrivs integrationen i 15 stadsdelar under perioden 1997–2013. Resultaten visar att en negativ trend med minskande andel behöriga till gymnasiet har avstannat i stadsdelarna. Andelen förvärvsarbetande män har ökat i elva av femton stadsdelar och andelen förvärvsarbetande kvinnor har ökat i nio av femton stadsdelar mellan perioderna 1997–1999 och 2011–2013. Andelen invånare med försörjningsstöd har också minskat i tio av femton stadsdelar under samma period.

SCB har i uppdrag att redovisa registerstatistik för att belysa tillståndet och utvecklingen av integrationen på nationell och lokal nivå. Detta sker genom indikatorer som finns tillgängliga i SCB:s statistikdatabas. I denna rapport ligger fokus på de femton stadsdelar som ingår i det så kallade urbana utvecklingsarbetet som bland annat syftar till att uppnå positiv social och ekonomisk utveckling i stadsdelarna.
PDF:
Hela publikationen (3280kb)
Serie:
BE57 - Rapportserie: Integration
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-be57br1501_pdf
ISBN:
978-91-618-1632-3
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2015-09-30
Förfrågningar:

Anna-Karin Nylin

010-479 42 32

anna-karin.nylin@scb.se