Till innehåll på sidan

Hälsa 2012–2013

Omslag

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av Sveriges riksdag sedan 1975 årligen undersökningar av svenska folkets levnadsförhållanden. Uppgifterna samlas in genom telefonintervjuer med ett urval av Sveriges vuxna befolkning, 16 år och äldre.

I denna rapport ges en beskrivning av befolkningens hälsotillstånd och sjukdomar, psykiska hälsa, hörsel, syn- och hörselnedsättning, vikt (BMI, fetma och övervikt) samt tobaksanvändning hos de som röker och snusar.


Rapporten baseras framför allt på uppgifter från 2012 och 2013 års Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/ SILC). Enstaka jämförelser görs med tidigare år.

PDF:
Hela publikationen (1724kb)
Excel:
Serie:
LE - Levnadsförhållanden
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-le127br1501_01_e
ISSN:
1654-1707 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-05-22
Förfrågningar:

Anna Hagman

010-479 48 19

anna.hagman@scb.se

Charlotte Samuelsson

010-479 48 17

charlotte.samuelsson@scb.se