Till innehåll på sidan

Arbetsmaskiners energianvändning – en modellansats

Omslag

Allt fler företag i Sverige väljer att inte svara på statistiska undersökningar vilket leder till att underlagen för att ta fram väl underbyggda statistiska resultat minskar.

I det här projektet har Statistiska centralbyrån och Kungliga Tekniska Högskolan utvecklat en modell över hur statistik skulle kunna produceras som riktar in sig på arbetsmaskinernas energianvändning inom gruv- och mineralutvinning samt tillverkningsindustrin. Modellen är baserad på statistik och information som redan är befintlig. Projektet är ett uppdrag från Energimyndigheten, som är statistikansvarig myndighet för ämnesområdet energi.
PDF:
Hela publikationen (2683kb)
Serie:
ENFT - Övrig publicering under ämnesområde Energi
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-enft1502_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2015-10-26
Förfrågningar:

Veronica Eklund

010-479 43 41

veronica.eklund@scb.se