Till innehåll på sidan

Rikets fastigheter 2016

Serie:
BO37 - Rikets fastigheter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-bo37sm1601_pdf
ISSN:
1654-3270 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-12-15
Förfrågningar:

Magnus Walestad

010-479 44 18

magnus.walestad@scb.se