Till innehåll på sidan

Trädgårdsundersökningen 2015. Kvantiteter och värden avseende 2015 års produktion

Serie:
JO28 - Trädgårdsundersökningen
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-jo28sm1601_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-08-25
Förfrågningar:

Jörgen Persson

036-15 59 43

jorgen.persson@jordbruksverket.se