Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i internationella företag 2015

Serie:
NVSAM - Näringsverksamhet
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-nvsambr1702_pdf
Statistikansvarig:
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-05-18
Förfrågningar:

Markus Lindvert

010-447 44 35

markus.lindvert@tillvaxtanalys.se