Till innehåll på sidan

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2016

Serie:
JO47 - Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-jo47sm1701_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-06-13
Förfrågningar:

Jörgen Persson

036-15 59 43

jorgen.persson@jordbruksverket.se