Till innehåll på sidan

Levnadsförhållanden 1980–2016 – ett urval av indikatorer

Denna rapport baseras på uppgifter från SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden åren 1980–2016. I rapporten ges en översiktlig beskrivning av hur levnadsförhållanden inom olika områden har förändrats sedan 1980-talet. Till rapporten hör också en tabellbilaga.

PDF:
Hela publikationen (3336kb)
Serie:
LE - Levnadsförhållanden
Språk:
Svenska
ISSN:
1654-1707 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-03-02
Förfrågningar:

Anne Danielsen Rackner

010-479 42 66

anne.danielsenrackner@scb.se