Till innehåll på sidan

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2018

Serie:
FM20 - Aktieägarstatistik. Halvår
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-fm20sm1802_pdf
ISSN:
1654-319X (Online)
Statistikansvarig:
Finansinspektionen
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-09-05
Förfrågningar:

Caroline Ahlstrand

010-479 43 33

caroline.ahlstrand@scb.se