Till innehåll på sidan

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2019

Serie:
FM20 - Aktieägarstatistik. Halvår
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-fm20sm1902_pdf
ISSN:
1654-319X (Online)
Statistikansvarig:
Finansinspektionen
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-09-04
Förfrågningar:

Frida Frånlund

010-479 58 25

frida.franlund@scb.se