Till innehåll på sidan

Befolkningens it-användning 2020

Serie:
LE - Levnadsförhållanden
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-lebr2001_pdf
ISSN:
1654-1707 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-11-18
Förfrågningar:

Alicja Markiewicz

010-479 46 36

alicja.markiewicz@scb.se

Robin Petersson

010-479 68 19

robin.petersson@scb.se