Till innehåll på sidan

Arbetskraftsprognos 2006 – utvecklingen till år 2030

Omslag

"SCB:s senaste långsiktsprognos över den totala arbetskraftsutvecklingen i landet redovisas i rapporten "Arbetskraftsprognos 2006 - utvecklingen till 2030". Resultaten presenteras dels i form av antal sysselsatta personer och dels som faktisk timvolym per vecka. Denna prognos arbetar med variablerna befolkning, arbetskraftsdeltagande, arbetslöshet, frånvaro och medelarbetstid. Prognosberäkningarna är nedbrutna på kön och ålder och avser personer i åldern 20-64 år."
Serie:
AM78 - Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM)
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2006-am78st0603_pdf
ISBN:
978-91-618-1351-3
ISSN:
1654-4366 (Online); 1400-3996 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2006-12-01
Förfrågningar:

Monica Hultin

010-479 48 23

monica.hultin@scb.se