Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden. De som avslutade högskolestudierna 2017/18

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-a40br2106_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-11-16
Förfrågningar:

Jonathan Baquedano

010-479 69 48

jonathan.baquedano@scb.se