Till innehåll på sidan

Vistelser i skog och mark 2018–2019. I tätort och landsbygd och ur ett ekonomiskt perspektiv

I denna rapport redovisas vistelser i skog och mark på fritiden från Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). Statistiken avser vistelser under en föregående 12-månadersperiod i ett genomsnitt för åren 2018–2019 för befolkningen 16 år och äldre. Till rapporten hör även en tabellbilaga i Excelformat med fler redovisningsgrupper. Utöver vistelser i skog och mark redovisas i tabellbilagan även utomhusidrottandet.

PDF:
Hela publikationen (621kb)
Excel:
Hela publikationen (447kb)
Serie:
LE - Levnadsförhållanden
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-lebr2101_pdf
ISSN:
1654-1707 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-03-23
Förfrågningar:

Göran Nordström

010-479 50 15

goran.nordstrom@scb.se