Till innehåll på sidan

Arbetsmiljö 1980–2020

I denna rapport redovisas resultat från de frågor om arbetsmiljö som ställdes i Undersökningarna av levnadsförhållanden år 2020. För vissa av frågorna finns tidsserier med start på 1980-talet. Till rapporten hör också en tabellbilaga.

PDF:
Hela publikationen (175kb)
Excel:
Hela publikationen (792kb)
Serie:
LE - Levnadsförhållanden
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-lebr2103_pdf
ISSN:
1654-1707 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-09-13
Förfrågningar:

Anne Danielsen Rackner

010-479 42 66

anne.danielsenrackner@scb.se