Till innehåll på sidan

På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2022

Lathunden ”På tal om kvinnor och män” presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska, sedan 1984.

Omslag

Datum för tryckt utgåva är inte fastställt.

PDF:
Hela publikationen (2313kb)
Serie:
X10 - På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-x10br2201_pdf
ISSN:
0284-4877 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-06-21
Förfrågningar:

Carolina Nordström

010-479 65 42

carolina.nordstrom@scb.se

Helena Löf

010-479 67 64

helena.lof@scb.se