Till innehåll på sidan

MONA – SCB:s plattform för mikrodata

MONA (Microdata Online Access) är SCB:s plattform för tillgängliggörande av mikrodata. I MONA kan användare göra bearbetningar via internet utan att mikrodata lämnar SCB.

MONA är SCB:s plattform för tillgängliggörande av mikrodata. Mer information om plattformen och hur du beställer hittar du här: 

Beställa mikrodata

Vad är MONA 

Tider då MONA har stängt för underhåll

Under tiden för underhållsarbetet kommer MONA att vara otillgängligt. När det finns risk för specifika följdfel efter underhållsarbetet framgår det nedan. 

 • Stängt 25 februari 11.00-22.00
 • Stängt 25 mars 11.00-22.00

Handledning för inloggning

Handledning för MONA (pdf)

Hantering av mobilapp i MONA (pdf)

Inloggade användare hittar mer information och handledningar via MONA info i startmenyn.

Nyheter

 • 2022-05-25: Minnesanteckningar (pdf) från mötet i Referensgruppen den 24 maj
 • 2022-03-14: STATA 14 och STATA 15 tas bort från MONA. STATA 16 och STATA 17 finns kvar.
 • 2021-12-17:  EU-kommissionen har fattat beslut om adekvat skyddsnivå för Sydkorea. Det är tillåtet att använda MONA från Sydkorea.  
 • 2021-06-29:  EU-kommissionen har fattat beslut om adekvat skyddsnivå för Storbritannien. Det är tillåtet att använda MONA från Storbritannien.  
 • 2021-05-21: SPSS 27 installerad.
 • 2021-05-10: STATA 17 installerad.
 • 2020-12-22 : När en användare bryter mot användarvillkor som också innebär brott mot dataskyddsförordningen ska en anmälan om personuppgiftsincident lämnas till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
 • 2020-10-14: Inloggningssidan mona.scb.se har ersatts med login.mona.scb.se.
 • 2020-09-26 : SAS uppdateras till version 9.4 M7. 

Kontakt

MONA-supporten

Telefon
010-479 64 20
Vardagar
09.00–11.30, 12.30–15.00
E-post
mona@scb.se