Till innehåll på sidan

Regelverk

Användarvillkor

För att få åtkomst till uppgifter i MONA ska användarvillkoren godkännas.

Fördelning av ansvar

När SCB har lämnat ut mikrodata är det mottagaren som blir ansvarig för uppgifterna.

Uppgifter i MONA skyddas av sekretess

Olika regler gäller för myndigheter och privata organisationer.

Behandling av personuppgifter

SCB registrerar uppgifter avseende användarna av MONA. 

Hantering av brister i leveranser

SCB:s hantering när leveransen inte överensstämmer med beställningen. 

Informationssäkerhet

MONA är en säker lösning. 

Kontroll av användningen 

Kontroll att användningen av MONA sker enligt användarvillkoren utförs av SCB. Kontroll kan också utföras av ansvarig för uppgifterna.