Till innehåll på sidan

Tillgängliga programvaror för MONA

Grundidén med MONA (Microdata Online Access) är att en användare via en säker internetkoppling får tillgång till ett Windows-skrivbord på SCB. Här hittar du aktuella programvaror.

MONA-systemet bygger på kommunikation mellan en terminalserver och en terminalklient. Endast skärmuppdateringar skickas emellan och data ligger kvar på SCB:s servrar, huvudsakligen i SQL-databaser.

Det gör att data är tillgängliga från de flesta statistikprogramvaror.

Grundprogram

Programvara (Beskrivning)

 • Libre Office (Open source office suite, Base, Calc, Math, Writer)
 • Notepad ++ (Kodeditor)
 • IrfanView (Bildvisare) 

Statistikprogramvara

Programvara (Beskrivning)

 • EquiPop (GIS som möjliggör analyser av k-närmsta grannar (k-NN) i stora dataset)
 • Geoda (Open source GIS-program)
 • GIT (Versionshanteringssystem för programmeringskod)
 • IDLE - Python (Utvecklarmiljö för Python)
 • MPlus (Program för statistisk modellering)
 • QGis (Open source GIS-program)
 • R (Matematiskt och statistiskt analysprogram)
 • R-Studio (Ett mer utförligt gränssnitt för R)
 • SAS (Tillgängliga moduler: SAS/STAT, SAS/GRAPH, SAS/IML, SAS/ACCESS)
 • SAS Enterprise Guide (Statistikpaket. SAS utvecklade gränssnitt för analys, modellering och programmering)
 • SAS IML Studio (Användargränssnitt till SAS matrisspråk – IML)
 • SPSS (Tillgängliga moduler: Statistics BASE, Advanced statistics, Custom tables, Regression, AMOS)
 • Spyder (En interaktiv utvecklarmiljö för Python med
  MATLAB-liknande funktionalitet)
 • STATA (Statistikpaket)
 • SuperCross (Programmeringsfritt program för korstabulering) 

Hjälpprogram

Programvara (Beskrivning)

 • BatchClient (Program för hantering av jobb i batchmiljö)
 • Data Sources (ODBC) (Program för att skapa datakälla mot SQLdatabaser)
 • Management Studio (Användarprogram för SQL Server)
 • StatTransfer (Data- och filkonvertering) 

Ytterligare ordbehandling eller kod-editor

Programvara (Beskrivning)

 • LyX (En ordbehandlare baserad på LaTeX)
 • TeXworks  (Text-editor)
 • Texmaker (Text-editor)

Kontakt

MONA-supporten

Telefon
010-479 64 20
Vardagar
09.00–11.30, 12.30–15.00
E-post
mona@scb.se