Till innehåll på sidan

Mikrodata för Konjunkturlönestatistik

Konjunkturlönestatistiken belyser lönenivån och dess förändring över tiden. Den används främst som underlag för ekonomisk analys och konjunkturbedömningar.

Konjunkturlönestatistiken består av fyra separata undersökningar:

  • Primärkommunal sektor
  • Landstingskommunal sektor
  • Statlig sektor
  • Privat sektor.

Statistiken inom den offentliga sektorn baseras på totalundersökningar medan statistiken inom den privata sektorn baseras på en urvalsundersökning. Urvalsförfarandet sker genom ett stratifierat obundet slumpmässigt urval (OSU).

Stratifieringen sker genom korsklassificering av näringsgren (SNI) och företagsstorlek (antal anställda). Syftet med undersökningarna är att belysa löneutvecklingen inom respektive sektor. Uppgifter samlas in varje månad.

Variabler

Variabelinnehållet skiljer sig åt beroende på sektor, men följande variabler finns i huvudsak i de olika löneregistren:

  • Lön (olika lönebegrepp beroende på sektor)
  • Retroaktiva löner.

Mer information och statistikpublicering hittar du under respektive undersöknings sida: 

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL)

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS)

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Specialbearbetningar och mikrodata

Det är möjligt att på uppdragsbasis låta SCB göra specialbearbetningar av konjunkturlönestatistiken.

Man kan också, efter särskild sekretessprövning, få avidentifierad mikrodata för egna bearbetningar i forskningssyfte.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Håkan Swan

Telefon
010-479 68 04
E-post
hakan.swan@scb.se